Projekt azonosítója:

GINOP-2.2.1-15-2017-00073

Projekt neve:

Telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítása és tesztelése

Konzorciumi partnerek:

  • Tigra Kft. (Konzorciumvezető)
  • Óbudai Egyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • iCollWare Kft.
  • Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Óbudai Egyetemi szakmai vezető:

Dr. habil. Kozlovszky Miklós

Projekt időtartama:

07.01.2017-06.30.2020

Támogatás mértéke:

73,9863%

Projekt tartalmának bemutatása:

Célunk egészségügyi színtereket integráló telemedicina felügyeleti központ kutatása és fejlesztése, 5000+ fős pilot megvalósítása, Inclouded platform továbbfejlesztésére épülő alkalmazáscsaládokon alapuló telemedicina szolgáltatások létrehozása. A platform célja a meglévő szakmai, technológiai rendszerek kellő mélységű integrációja is (EESZT, MENTA). E platform alapján ipari partnereink (Tigra Kft., Di-Care Zrt., iCollWare Kft.) telemedicina szolgáltatásokat lehetővé tevő alkalmazásokat és központot fejlesztenek ki. A projekt során egy telemedicina módszertani csoportot alakít a két egyetem együttműködve a szakmai partnerekkel, amely a kellő elméleti és gyakorlati tudás összegyűjtésével támogatja a telemedicina szolgáltatások kidolgozását. Fókuszai: létező megoldásokra épített pilot a projekt megszervezése a tapasztalatok begyűjtése végett, létező működési és finanszírozási modell kutatása, hazai telemedicina működési modell kialakítása (mely ellátási szinten, milyen szakmai támogatására, mely ellátási folyamat kiváltására, milyen fenntarthatósági modell keretében alkalmas eszköz), informatikai keretrendszer kialakítása, nemzetközi szabványok adaptálása hazai környezetre, etikai, jogi környezetének kutatása. E területek részletes feltárásával és az Inclouded architektúra segítségével támogatja az ipari partnereket a piacon bevezethető HW/SW megoldásra épülő telemedicina szolgáltatás kifejlesztésében. A Projektben létrejövő szolgáltatás (műszaki rendszer és szabályozás) alkalmas lesz az ÁEEK által a jövőben nyújtandó telemedicina szolgáltatások megvalósításának támogatására is. A csoport együttműködik más hazai szakmai műhelyekkel, szervezetekkel: ÁEEK, NISZ, és illeszkedik a Semmelweis Egyetemen kialakítása alatt álló „e-egészségügyi és Big Data/adat analitikai és elemzési stratégiai K+F műhely” országos stratégiai céljaihoz. A projekt megvalósítása során megszerzett tapasztalatokat és eredményeket bevezetjük az egyetemi képzési programokba. A fenti feladatokon belül az Óbudai Egyetem. kiemelten a következő feladatokkal foglalkozik:

9. Feladat (kísérleti fejlesztés) /9M: 8-16/

Eszközillesztő modulok kifejlesztése

Egy jelenleg már működő hardver adaptációs rétegre támaszkodva, multifunkciós, hatékony, megbízható és könnyen integrálható eszközkezelő réteg kialakítása, mely képes a különböző platformok (okos telefon/tablet), illetve adott platformokon belüli verziók közötti átjárhatósági problémák megoldására, az integrált eszközök számának (gyártók, készülék típusok, szenzor fajták) bővítésével, valamint az eszközkezelő illesztő modul funkcionalitásainak kibővítésével. Az eszközkezelő rétegen keresztül a felhasználók élettani adatait figyelő szenzorok illesztése lehetővé válik és egységesített kommunikációs felület alakul ki, melyen keresztül ezen információk külső rendszerekhez kapcsolhatóak. Eredmény: egy olyan szoftveres megoldás, mely képes több platform számára egységes eszközillesztő felületet biztosítani a jelenleg az egészségügyben, valamint a lakosság körében használatban lévő élettani paramétereket monitorozó szenzorokhoz+ dokumentáció.

10. Feladat (ipari kutatás) /6M: 1-6/

Virtuális rendelő optimális paramétereinek és funkcionalitásának kutatása

A feladat célja a személyes orvos beteg találkozást nem igénylő vizit-tartalmak meghatározása. A virtuális vizit jogi feltételeinek beazonosítása: beteg-adat kezelés folyamatainak megtervezése szolgáltatói szerepkörök szerint, különös tekintettel az orvosi végzettséget igénylő szerepvállalás megfelelő ellenőrzöttségére és az adatbiztonsági feltételeknek való megfeleltetésre. További céljai között szerepel a felhasználóbarát orvosi és felhasználóbarát beteg-folyamatok és funkciók megtervezése, valamint a törzsadatkezelési funkciók és jogosultság-kezelési funkciók megtervezése. A virtuális rendelő nem végez szinkron idejű monitor-értékelést, nincs felügyeleti funkciója. A telemedicinális mérés, -jelfeldolgozás, - döntéstámogatás tartalmához kapcsolódó betegség-menedzsmenttámogatás az 1-3. Feladatok tárgyköre. A virtuális rendelő („virtuális vizit”) az a tartalmi elem, mely a szoftverrel támogatott automatizmusok beépítése után is személyes orvosi szerepkörként megmarad. Orvosszakmai, informatikai és felhasználói oldalról egyaránt feltérképezzük a virtuális rendelő és elektronikus vizit logikai struktúráját, meghatározzuk a telemedicina módszertani központ és a telemedicina felügyeleti központ működésével való funkcionális kapcsolatot.

11. Feladat (kísérleti fejlesztés) /21M: 7-27/

Virtuális rendelő szoftver megvalósítása, üzembe helyezése és integrálása kapcsolódó rendszerekkel

A virtuális rendelő szoftver megvalósítása A megvalósított virtuális rendelő adatforrásai elsősorban azok az érzékelő berendezések lesznek melyek integrációja a 9-es feladat során megtörténik. A virtuális rendelő adatai illetve más informatikai rendszerek (pl. intézményi) között adatáramlást tesz lehetővé.

12. Feladat (kísérleti fejlesztés) /9M: 23-31/

Virtuális rendelő üzleti, ügyfél, informatikai és egészségügyi folyamatainak tesztelése és kiértékelése

Célja a virtuális rendelő szoftver infrastruktúrájának tesztelése tényleges egészségügyi környezetben. A tesztelés fázis során a feladat keretein belül a valós környezet igen fontos tényezőt jelent, ezért 20 orvos és 200 páciens bevonását tervezzük. A feladat célkitűzései között szerepel a tesztelés során definiált mérőszámok és mérési megoldások hozzáférhetővé tétele, melynek segítségével többek között a felügyeleti központ (18-as feladat) felé történő adatátjárhatóság is biztosítottá válik. A virtuális rendelő tesztelése és kiértékelése magában foglalja a rendszerrel szemben támasztott követelmények ellenőrzését, a működési sajátosságok, valamint a szolgáltatások és folyamatok minőségének meghatározását.

22.Feladat (kísérleti fejlesztés) /18M: 19-36/

Felügyeleti központ tesztelése és kiértékelése a Virtuális Rendelő vonatkozásában

A feladat célja, hogy a kutatási tevékenység után piaci körülmények között teszteljük a VR (Virtuális Rendelő) funkcionalitásait, folyamatait és szolgáltatásait. A felügyeleti központnak megfelelő részletességgel kell követnie a VR működését. A VR folyamatokhoz, illetve ezekre épülő szolgáltatásokhoz objektív mérőszámok rendelhetők, melyek mérése pontos képet ad többek között a VR által biztosított szolgáltatások minőségi szintjéről (páciens és szakember oldalról), a VR rendszer állapotáról (informatikai szempontból), illetve erőforrás felhasználási/hatékonysági paramétereiről. A felügyeleti központ ezen adatok megjelenítését, valamint a VR rendszer működéséhez szükséges esetleges beavatkozásokhoz támogatást biztosít, ehhez megfelelően definiált belső folyamatokkal és objektív működési paraméterekkel rendelkezik, melyek definiálása a 11-es feladatban és integrálása a 18 feladat keretein belül történik meg. A felügyeleti központ VR monitorozó folyamatainak tesztelése és döntési helyzetekben a felügyeleti központ reagálásának paraméterei kerülnek mérésre előre definiáltan ennek a feladatnak a keretein belül. Mérhetővé tesszük a Virtuális Rendelő felügyeletének és üzemeltethetőségének hatékonyságát és minőségi szintjét, fókuszálva a felügyeleti központ VR monitorozó folyamatainak tesztelésére és döntési helyzetekben a felügyeleti központ reagálási paramétereinek mérési lehetőségeire. A felügyeleti központ a VR rendszerről rendelkezésre álló információkat strukturáltan, könnyen áttekinthető formátumban ábrázolni tudja, és megkönnyítse a rendszer működtetését. Így megvalósulhat a VR szolgáltatások olyan kontrollált működtetése, amely lehetővé tenné a piaci szolgáltatók fokozatos bekapcsolódását is a folyamatba, a működés garantált minősége szintje mellett.